Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeidsrechtjurist

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Een juridisch probleem of zorg. Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken. In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden nogal groot. Vaak kun je een probleem met de werkgever zelf oplossen, misschien met wat goede suggesties uit je omgeving. Het wordt anders als het probleem niet gelijk kan worden opgelost of als een rechtszaak dreigt. In die gevallen is deskundig advies uiterst belangrijk. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis om uw leven te betalen. Het is buitengewoon essentieel!

Bent u op zoek naar een jurist arbeidsrecht die zich concentreert op arbeidsrecht? Onze professionele juristen arbeidsrecht zijn bereid om u bij te staan en suggesties te leveren in een redelijke taal. Voor ons staat het geven van oplossingsgerichte aanbevelingen voorop. Daarbij zetten wij niet alleen onze kennis voor u in, maar laten wij u ook begrijpen wat en hoe wij dat doen. Het gebruik van openheid is wat ons als jurist arbeidsrecht onderscheidt. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrecht jurist

Daarnaast zijn er ook contracten tussen medewerker en bedrijf. De optimale duur van de proeftijd, het aantal reizen, uw inkomen en eventuele andere contracten zoals het gebruik van de leaseauto, enzovoort.

Het Burgerlijk Wetboek bevat regelingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, opzeggingsvoorwaarden en de proeftijd. De CAO-wet bevat de beleidsregels over de CAO.

Jurist arbeidsrecht

Opstellen arbeidsovereenkomst

Er zijn veel ontwerparbeidsovereenkomsten in omloop. Deze zijn vaak gratis verkrijgbaar via internet. Deze overeenkomsten voldoen niet altijd aan uw specifieke wensen en scenario. Afspraken op cumulatief niveau hebben meestal effect. Veel CAO’s ontwikkelen extra rechten en plichten met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan groter zijn dan het wettelijk minimum. De collectieve arbeidsovereenkomst kan bepalen dat bij ziekte aanvankelijk verschillende wachtdagen gelden. Bepaalde groepen werknemers kunnen recht hebben op extra vakantie. In de CAO worden doorgaans ook bijzondere gebeurtenissen beschreven waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk besluiten de samenwerking te beëindigen. In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal aangeduid als vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst bestaat uit zaken als de opzegtermijn, betaling van uittredingsdagen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat aangeeft dat de ontslagvergoeding een flexibele post is.

Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, het personeelslid geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op een uitkering. Uiteraard moet de werknemer ook voldoen aan de overige verplichtingen uit de Wet Werkloosheid, zoals het inschrijven als werkzoekende bij het UWV en adequaat solliciteren. De arbeidsjurist ondersteunt werkgever en werknemer bij alle elementen die van groot belang zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen correct af te sluiten.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw bedrijf zal vaak proberen een ontslagbehandeling te voorkomen. Uw bedrijf wil dan de arbeidsovereenkomst beëindigen met een gezamenlijke regeling. Uw werkgever zal dit doen door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Ook kan de werkgever u vragen de beëindiging schriftelijk toe te staan.

Onze ervaring is dat werkgevers vaak grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel akkoord te gaan met uw beëindiging. Juridisch gezien zou uw bedrijf u de tijd moeten gunnen om juridische adviezen in te winnen.

In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, doorgaans een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is de werkgever het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer de omstandigheid niet kan worden verweten en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsuitkeringen. Uw bedrijf wil dan de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van een gedeeld contract. Uw bedrijf doet dit door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht​

We kunnen u aanmoedigen en bijstaan met, om een paar dingen te noemen:

– ontslag op staande voet
– schikkingen bij beëindiging van het werk
– vaststellingsovereenkomst
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbeteringsprocedure
– advies over concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl